Wersja online księgi umożliwia jednoczesny przegląd transkrypcji i zdjęć oryginału wszystkich stron.
Kliknięcie na zdjęcia stron umożliwia ich powiększenie.
Czcionkę tekstu HTML można zmniejszyć bądź zwiększyć używając kombinacji klawiszy [Ctrl] oraz [+]/[-].
Listwy nawigacyjnej znajdującej siÄ™ powyżej oraz poniżej tekstu umożliwia kartkowanie stron.
Konkretną stronę można wyświetlić wpisując jej numer bezpośrednio w polu adresowym przeglądarki.